Høring - forskrift om anløpsavgift

 

Lokal forskrift om farvannsavgift  skal behandles av styret i Brønnøy Havn KF 3. desember, sak 32/20.  Forskriften er fastsatt med hjemmel i Havne- og farvannsloven § 36, i Farvannsavgiftsforskriften av 11.12.2019 og i ot.prp. nr. 86 ( 2018-2019) om lov om havner og farvann s.96-99 .


 

Høringsforslag:

Forskrift om farvannsavgift Brønnøy kommune Nordland.pdf

 

Uttalelser skal sendes skriftlig enten pr. post til Brønnøy Havn KF, Postboks 65, 8901 Brønnøysund eller via epost;  bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

 

Høringsfrist er 10.desember 2020

 

 

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web